Như chúng ta đã biết, ghế mát xa toàn thân là dụng cụ mới ra trên thị trường thời buổi này. Tuy nhiên, từ khi ra đời nó