Máy chạy bộ điện Đại Việt

Hơn 1000 mẫu mã MÁY CHẠY BỘ ĐẠI VIỆT SPORT từ gia đình đến phòng gym, vượt trội về kiểu dáng, đột phá về công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ nhật bản hiện đại.

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-K2201

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-K2201

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami Fly KZ-G7380

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami Fly KZ-G7380

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-559

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-559

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-C203

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-C203

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-C202

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-C202

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami Felice KZ-G3460

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami Felice KZ-G3460

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-C201

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-C201

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-S180

Máy chạy bộ điện đa năng Zasami KZ-S180