Phương pháp rèn luyện sức khỏe được nhiều người lựa chọn hiện nay là sử dụng máy tập chạy bộ điện. Nhưng nhiều người vẫn phân vân chưa