Thuật ngữ “Zero Gravity” được áp dụng để chế tạo ra những chiếc ghế massage không trọng lực. Đây được xem là bước cải tiến mới của ngành