TP HCM là nơi có nền kinh tế phát triển, nhu cầu dịch vụ cuộc sống của người dân tăng cao, con người càng ngày càng hướng đến